Formulieren

Verlof
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouders.


Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouders verlof aanvragen bij de directeur. In enkele gevallen zal de directeur in overleg treden met de leerplichtambtenaar. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. 

>>Download hier het verlof aanvraag formulier>>