Schoolondersteuning

Net als iedere school stelt Daltonschool Confetti een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. Dit is een wettelijke verplichting.

In dit profiel beschrijft Confetti:
  • het niveau van de basisondersteuning;
  • de extra ondersteuning de school kan bieden;
  • de organisatie van deze ondersteuning;
  • de ambities van Daltonschool Confetti.
Zie hieronder de link naar het Schoolondersteuningsprofiel:

SOP 2021-2022 (1).pdf