Daltononderwijs

Daltonschool Confetti staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Wij bieden adaptief onderwijs dat aansluit bij onze leerlingen en hen uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan en zich te ontwikkelen.

Ons daltononderwijs is efficiënt ingericht door de leerstof af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Wij geven onderwijs op maat door te differentiëren in instructie, tempo, niveau en interesse. Wij nemen onze leerlingen mee van begeleidend leren naar zelfstandig leren. Elke leerling wordt eigenaar van zijn eigen leerproces.

Plannen, reflecteren en samenwerken staan bij ons centraal.Wij bieden iedere leerling de mogelijkheid om te groeien en zijn talent te gebruiken, zodat hij zich ontwikkelt tot een zelfstandig, creatief en verantwoordelijk individu. 

 

Kijk voor meer informatie op de  website  van de Nederlandse Daltonvereniging of bekijk het overzicht van alle Daltonscholen in Nederland.