Daltononderwijs

Het Daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot deleerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
Wij leiden dit leerproces waar het nodig is en begeleiden het waar dat kan. Wij stellen ons ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.
Onze leerlingen stellen zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

Kijk voor meer informatie op de  website  van de Nederlandse Daltonvereniging of bekijk het overzicht van alle Daltonscholen in Nederland.