Nieuwsbrief 18 maart 2019

18-03-2019

"Op Confetti zorgen we voor elkaar in een veilige, open en eerlijke omgeving. Iedereen mag stralen door zijn eigen kleur te laten zien en benutten."

 

Data op een rij

18 maart Aftrap CMK-Bos-traject (lees meer in deze nieuwsbrief)

20 maart Daltondag 2019! (Hier is een aparte mailing over verzonden!)

21 maart Kangoeroewedstrijd rekenen-wiskunde, ZT, Juf Christel afwezig

vanwege directie-overleg, meester Martin afwezig vanwege opleiding rekenen

26 maart MR-vergadering

27 maart Open ochtend, juf Corine en juf Kim afwezig vanwege Daltondag

 3 april Grote Rekendag (informatie volgt)


Nu even niet...

Afgelopen donderdag en vrijdag was ik afwezig vanwege een tweedaagse behorende bij de opleiding tot daltondirecteur. Het waren twee intensieve, productieve maar ook confronterende dagen. Het draaide deze dagen om persoonlijk leiderschap en leiding geven aan verandering. Beide thema's heb ik vorig jaar ook aangepakt tijdens de studiedag van de BasisFluvius, alleen nu waren de dagen vooral ook gericht op mijzelf als dalton leidinggevende en leiding geven aan verandering op een daltonschool. Wat maakt dat anders dan leiding geven op een andere basisschool, wat vraagt dat van mij en wat vraagt de invoering van een verandering van ons als team. Boeiend en heel herkenbaar omdat het ging over waar ik en het team elke dag op Confetti mee bezig zijn en confronterend omdat mij de tweede dag ook steeds een spiegel werd voorgehouden door de trainer. Wie ben ik, wat doe ik, waarom, etc. De les die ik heb geleerd is dat ik echt tijd moet nemen om mij af en toe ook af te sluiten en te bezinnen. Dus ik zal de kruizen in mijn agenda meer moeten respecteren en mijn thuiswerk momenten vanaf nu echt gaan pakken om gedachten te kunnen ordenen en processen te kunnen structureren. Ik ben immers ook maar gewoon een mens, met één soms heel vol hoofd en hetzelfde aantal uren in een dag als ieder ander. Dus… mocht ik de komende periode kiezen voor een dag of dagdeel thuiswerken of de deur dicht hebben met het bordje niet-storen dan is dat niet voor niks!

 

Dank voor uw medewerking en begrip!

Christel Hensema


Babynieuws!

De ooievaar heeft het druk met de collega's van Confetti dit jaar…

Juf Maaike en haar man Sijtse verwachten in september hun derde kindje! Dat zal best even wennen worden voor de tweeling die ze al hebben!

We wensen juf Maaike een goede zwangerschap en straks een prachtig gezond kindje!

  

 

MR-lid gezocht!

Bent u kritisch, nieuwsgierig, heeft u hart voor de school en wilt u meepraten, meedenken en meebeslissen over de koers en een stuk beleid op Confetti? Dat kan! Dan zijn we op zoek naar u als nieuw MR-ouderlid!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar 2 enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar willen stellen. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen.

Lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 22 maart 2019.

Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de MR aanspreken. U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar jacomine.holleman@debasisfluvius.nl o.v.v. Nieuw MR -LID Confetti.

Bij meerdere geïnteresseerden worden er verkiezingen uitgeschreven

Vanuit het team zitten Kim Nijenhuis, Charlaine Kurmasela en Jacomine Wasser in het de MR. En de oudergeleding bestaat uit Inez Verrijken (voorzitter) Mark Faaij en Leonie Loonen

 

Terugblik Studiedag 11 maart

Afgelopen maandag bogen we ons als team over het nieuwe strategisch beleid van de Basis Fluvius. De expeditie welke wij de komende jaren als dBF scholen willen gaan maken betreft de volgende. Wij willen naar een plek waar 'Ieder kind alles kan leren'. 's ochtends hebben we samen met de Schatgraaf, het JongLeren en de Klimboom gekeken naar een film waarin de expeditie werd besproken met kinderen, leerkrachten en directeuren. Want is dat zo? Kan elk kind alles leren?

 

Na deze inspiratiefilm gingen de teams uiteen om de inhoud van de expeditie met elkaar te bespreken. 's Middags bogen we ons als team over 4 verschillende visies: onze visie op leren, de visie op professionaliteit, de visie op veranderen en de visie op leren organiseren. De komende periode zullen we deze visies verder uitwerken zodat deze onderdeel kunnen worden van het schoolplan voor de komende jaren.

 

Ook hebben we voor het komende jaar een viertal hoofdonderwerpen gekozen waarop wij ons willen richten. Met elkaar zullen we van het werken in losse werkgroepen de komende jaren de verschuiving gaan maken naar het werken als Professionele Leergemeenschap met leerteams en projectgroepen. Onderzoek, lessen studies en samen-leren krijgen daarbij een prominentere plek.

 

We hebben veel gedaan met elkaar. Mooi is het om te merken dat na het bouwen van de afgelopen anderhalf jaar het team klaar is voor meer diepgang en richting om de volgende stappen te gaan maken. De kinderen en u zullen daarin meegenomen worden. Door te vertellen waar we mee bezig zijn in de nieuwsbrieven en tijdens de ouderavond, door het te zien en voelen in de school en hopelijk ook door verhalen van uw kinderen over wat ze gedaan hebben.

 

 

Goed bezochte afsluiting activiteitenmiddag!

De afsluiting van de activiteitenmiddagen was dit keer een keer op de woensdag gepland zodat ook andere ouders een keer mee konden komen kijken naar wat de kinderen gemaakt en gedaan hadden. Wat een goede opkomst en leuke reacties. Dank voor uw komst allemaal!


CMK-Bos

 

Abracadabra… alweer een paar nieuwe afkortingen… In het onderwijs word je er continu mee om je oren geslagen. Maar deze afkortingen leggen we u graag even uit. CMK staat voor Cultuureducatie Met Kwaliteit. BoS staat voor Bibliotheek op School.

 

Op maandag 18 maart trappen we na schooltijd met het team af om dit traject binnen Confetti vorm te geven. We willen onze taal-/spellingmethode gaan verdiepen door de op jaarbasis een aantal thema's te verbinden aan kunst, cultuur en boeken. Woordenschat verbeelden middels drama of muziek… Boeken gebruiken we hierbij ter inspiratie en verdieping.

 

De bibliotheek in de hal wordt dagelijks al intensief gebruikt door de kinderen. Tot nu toe om leesboeken te zoeken voor de vrij leesmomenten of informatieve boeken te bekijken om bij een project te ondersteunen.

 

Een deel van de collectie zal vanaf volgende week worden aangevuld met boeken passende bij taal-/spelling thema's. Hoe, wat en op welke manier… dat gaan we ervaren. We starten de komende periode met inspiratie lessen in alle groepen. De planning daarvoor wordt momenteel gemaakt en afgestemd met Kunstbedrijf Arnhem. Kunstenaars en vakdocenten komen op school om de kinderen op te warmen en uit te dagen en om de leerkrachten te begeleiden in hun voorbereiding van de lessen. Voor ons een prachtige toevoeging in waar wij als school voor willen staan: het ontwikkelen van kennis bij de kinderen met daarbij ook het stimuleren en tegemoet komen aan andere kwaliteiten van de kinderen en de verschillende manieren van leren van onze leerlingen.

 

Lente in de school!

Met dank aan de decoratiegroep is de school weer prachtig versierd!

 

Staking 15 maart…

Afgelopen vrijdag was Confetti gesloten. Bijgaande post plaatsten wij op onze school Facebookpagina:

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen... maar... dan moeten ze er wel zijn!

Vandaag is Confetti gesloten vanwege de staking. Laten we hopen dat er meer waardering komt voor het prachtige vak leerkracht, en ja, daar is geld voor nodig...maar dat niet alleen. We vragen om gelijke salarissen voor po/vo, voor ondersteuning en kleinere groepen.

De honorering in geld in combinatie met de waardering en het respect voor het beroep zullen er naar wij hopen uiteindelijk voor zorgen dat jonge mensen weer met trots leerkracht willen worden. Daar ligt echt een uitdaging want natuurlijk willen wij net als de ouders van onze leerlingen ook de komende jaren kwalitatief daltononderwijs blijven bieden voor 5 dagen in de week. Willen we geen groepen meer maar huis moeten sturen en moet de leerkracht gewoon weer kunnen doen waarvoor hij/zij leraar geworden is; lesgeven, iets toevoegen in de basis ontwikkeling van de kinderen!