Nieuwsbrief 21 december

22-12-2018
Data op een rij
21 december Laatste schooldag van 2018, om 12.30u uit
22 december Start kerstvakantie! (deze duurt tot en met 6 januari)
7 januari Eerste schooldag 2019! Alle kinderen worden om 8.30u op school verwacht.
10 januari Juf Christel afwezig i.v.m. daltonopleiding directeuren
11 januari idem
16 januari Juf Corine en juf Kim afwezig i.v.m. DON-dag
17 januari Juf Christel afwezig i.v.m. directieoverleg

28 januari Informatieavond ouders nieuwe methode Sociaal Emotioneel Leren! De uitnodiging volgt na de kerstvakantie!

Dag 2018, welkom 2019!

Het zit erop, een jaar is voorbij gevlogen. Tijd om de balans op te maken… Wat hebben we allemaal gedaan? Mooie ontwikkelingen op Confetti gebied: teamontwikkeling, een nieuwe school is getekend, nieuwe methoden aangeschaft, de activiteitenmiddagen hebben een bredere invulling gekregen, duidelijke keuzes ten aanzien van de profilering zijn gemaakt, gangpassen en leerlingenraad zijn geïntroduceerd, de decoratiecommissie heeft in de aankleding de juiste toon weten te vinden, de eerste stappen richting een KindCentrum zijn genomen, het leesonderwijs heeft een impuls gekregen en zo kan ik nog heel veel meer dingen per groep of individuele leerlingen benoemen.

Natuurlijk zijn er ook dingen minder goed gelopen, daar hebben we van geleerd en deze ervaring nemen we mee om ons verder te ontwikkelen en verbeteren. Dank voor een kalenderjaar ouderhulp, betrokkenheid, meedenken, kritische en positieve feedback en vooral het vertrouwen dat we van u mochten ontvangen! Op naar een prachtig 2019!

Christel Hensema, directeur

De BasisFluvius zoekt leerkrachten!

Bij deze nieuwsbrief treft u een speciaal bericht namens de BasisFluvius. We zijn op zoek naar nieuwe collega's: dus ouders die leerkracht zijn of in bezit zijn van een PABO-diploma en interesse hebben om weer aan de slag te gaan; lees beslist de brief in de bijlage!

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's (en soms in video's) te zien zijn. Naar aanleiding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij onze toestemmingsverklaring ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen onder de loep genomen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u bijvoorbeeld niet wilt dat foto's van uw kind op internet verschijnen. Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uiteraard kunt u ook geen toestemming geven.

Wilt u de bijgevoegde toestemmingsverklaring in de bijlage invullen en aan uw kind meegeven naar school? Als u meerdere kinderen op school heeft, dan graag voor ieder kind een toestemmingsverklaring inleveren. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet. Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken?

Afsluiting activiteitenmiddagen kerst

Donderdag 20 december konden ouders vanaf 14.15 uur binnen lopen om de resultaten van de activiteitenmiddagen te bekijken. Wat een ontzettend leuke activiteiten hebben de kinderen gedaan! Hulpouders en commissie bedankt voor de organisatie! In januari gaan we weer verder met thema 'Winter'!

Daltonvisitatie 12 februari 2019

Op dinsdag 12 februari '19 ontvangt Confetti de daltonvisitatie commissie. Zij zijn de hele dag aanwezig om mee te kijken en luisteren in en buiten de groepen. Er wordt door de commissie gekeken in hoeverre de daltonpijlers een plek hebben binnen de school. Waar staan we en hoe dalton is Confetti? Waar zijn we allemaal mee bezig, wat doen we al heel goed en waar kunnen we ons de komende jaren op gaan richten? Waar zijn we trots op, wat maakt Confetti de school welke we zijn en welke dromen hebben we voor de toekomst? Dit bezoek en de daarmee samenhangende conclusie aan het einde van de dag bepaalt of Confetti zich ook de komende jaren een officiële daltonschool mag noemen. We hebben als team in elk geval veel te vertellen en te laten zien. Bovendien zal de visitatiecommissie ook in gesprek gaan met de directeur bestuurder, de leerlingenraad en ouders. Hierbij doen we dan ook een oproep aan u: Lijkt het u leuk om mee te praten over het onderwijs dat uw kind ontvangt op Confetti? Kunt u aangegeven wat Confetti toevoegt als daltonschool en waarom u voor de school heeft gekozen? Wat betekenen teamleden, directie en andere bij de school betrokkenen voor u als ouders en het onderwijs op Confetti? Als u denkt hier zeker iets over te kunnen vertellen en over in gesprek te kunnen gaan, dan kunt u zich aanmelden bij juf Kim of juf Corine. Bij veel aanmeldingen zullen we een keuze moeten maken. We hopen de 12e februari met vertegenwoordigers vanuit de verschillende bouwen met de commissie in gesprek te kunnen laten gaan. De gespreksronde met ouders staat gepland op 12 februari om 14.15 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Schoolschaken 2019!

Beste ouder(s)/verzorger(s), Op zaterdag 26 januari 2019 vindt het schoolschaaktoernooi voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Arnhem e.o. plaats! Na het succes van vorig jaar, is het een leuke uitdaging om dit jaar ook weer te gaan strijden voor het schoolschaakkampioenschap!! Datum: zaterdag 26 januari 2019 Locatie: Olympus College, Arnhem (ingang Zeegsingel bij de wegversmalling) Aanmelding: tussen 12.00 en 12.30 uur Prijsuitreiking: ca. 17.00 uur Inschrijfgeld: € 3,- Inschrijven Inschrijven kan via e-mail (uiterlijk vrijdag 18 januari) naar: schoolschakenconfetti@gmail.com Vermeld in de e-mail graag de volgende informatie: - Naam leerling - Geboortedatum leerling - Groep (3, 4, 5, 6, 7 of 8) - Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s) - E-mailadres ouder(s)/verzorger(s) Inschrijven voor het schaken betekent tevens,dat ouder(s)/ verzorger(s) toestemming heeft (hebben) gegeven om mee te mogen doen. Alsmede toestemming voor publicatie van gegevens (naam, school en groep) op internet. Het is niet noodzakelijk om als ouder/verzorger de gehele dag aanwezig te zijn. Er zijn altijd wel ouders aanwezig!

Schoolschaken vervolg: Het zou leuk zijn als er veel leerlingen van basisschool Confetti deelnemen!! Zeker omdat het bovenbouwteam van Confetti in 2016, 2017 én in 2018 kampioen van Arnhem is geworden! En in 2018 zelfs 7 e van Nederland!!! Wie durven deze uitdaging aan?! Indien van toepassing zijn er mogelijk vervolg-rondes. Deze zijn als volgt: Vervolg-rondes ● Voor de groepen 6, 7 en 8. Aan het einde van dit (individuele) toernooi gaan de beste schakers als team door naar de volgende ronde. In die ronde wordt gespeeld in teamverband. Deze 2 de ronde is op woensdagmiddag 20 februari 2019 vanaf ca. 13.00 uur (locatie: ntb). Mocht het team (/de teams) doorgaan, dan is de Gelderse halve finale op zaterdag 23 maart in Arnhem of Deventer en de Gelderse finale op zaterdag 6 april in Zutphen. Vervolgens een eventuele NK halve finale en finale (data en locatie ntb). ● Voor de groepen 3, 4 en 5 is er geen vervolgronde. De beste school gaat direct door naar de NK finale op een ntb datum en locatie.
Hartelijke groet, Leonie Loonen (moeder van Ruben - groep 8 en Julia - groep 5b)

Schoolschaken 2

Leonie Loonen heeft de afgelopen jaren altijd het voortouw genomen en de communicatie voor haar rekening genomen ten aanzien van het schoolschaken. Graag zou zij het stokje over willen dragen. Indien er een ouder is die affiniteit heeft met schaken en haar taak wil overnemen, neem dan gerust contact op met Leonie of juf Christel. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit jaar al mee te kijken om te weten welke investering dit vraagt.